Reisverslag 2011

Dit jaar hebben wij een korter verslag omdat de zaken niet zo verliepen als wij gehoopt hadden
Wij zullen jullie niet belasten met alle problemen  die zijn ontstaan rond de invoer van de container. De conclusie is echter dat wij de goederen niet hebben kunnen distribueren zoals wij hadden gepland.

Hier volgt een korte beschrijving van wat wij hebben gedaan.

De eerste week ben ik twee keer naar Negombo moeten reizen i.v.m. onderhandelingen over de container.
Daarna heb ik de 3 tehuizen bezocht waarmee ik de laatste zes jaar steeds contact mee heb gehouden.

1=SINGITHI TEHUIS
Daar kom ik ieder jaar om de kinderen een beetje TLC te geven (tender loving care) en een cadeautje te geven. Dit jaar kocht ik voor de jongens een auto en voor de meisjes een zingende pop, waar ze om gevraagd hadden. Zij hebben ook een cricket set gekregen en wat snoepgoed

2=SUCCES-WEESHUIS
We hadden dit jaar lipsticks gegeven, die gedoneerd waren door de firma ETOS in Heemstede, zoals ze ieder jaar iets geven, waarvoor onze dank. Bovendien kregen ze ieder 250 Rupees zakgeld en chocolade reep.

3- SARAVENA TEHUIS
Wij gaven dit jaar nog eens 3 nachtkasten.Bijelkaar hebben wij nu 15 kasten gegeven waar hun weinige spullen in kunne.
Ik en gamani dachten na wat wij de jongens konden geven , en wij kwamen op met zakgeld wat een schot in de roos was. Ze bleken spaarvarkentjes te hebben en zou dat vol zijn dan wordt het op de bank gezet zodat ze later alvast een zakcentje hebben. Daarnaast hadden 3 jongens een havo examen afgelegd waarvan er 1 geslaagd was. Deze jongen kreeg nog een 500 extra Rupees en de andere 2 250 Rupees. De verzorgsters kregen shampoo. Daarnaast wordt er ongeveer 250 euro uitgegeven voor het aanvullen van de tekorten met het eten. Dit doen wij elk jaar.
Kosten kasten 90 euro

Behalve de bovenstaande bezoekjes , bezocht ik ook vele nieuwe scholen.

Hieronder vindt u hiervan een kort verslag.

1= TEHUIS VOOR OUDEREN
Hier gaven wij een waterapparaat dat koud en warm water geeft zonder dat het te veel elektriciteit kost..Indien er een tekort aan voedsel ontstaat kunnen zij ons ook bellen met de vraag om extra eten.
Kosten 25 euro

2= SCHOOL VOOR AUTISTISCHE KINDEREN
Deze school is 3 jaar gestart. Zij gebruiken een lokaal van een lagere school. Er zijn 10 kinderen en 1 juf. We hebben hier puzzels, vormspelen, bouwstenen gebracht. Later kregen ze van Gamani ook nog wat ballen.
Dit jaar willen wij een toilet binnen laten bouwen aangezien de huidige toilets buiten zijn en de kinderen niet alleen naar buiten kunnen.
Kosten 30 euro

3=PELIMATALAWA JUNIOR SCHOOL
Hier hebben wij Engelse stickers, posters spellen en leesboeken gegeven. hebben gesproken over de leermethodes en het geven van Engelse les. Een beetje Engels kan deze kinderen uit de armoede halen.
Ik blijf met de leerkrachten hierover in gesprek en contact.

4= 2 SCHOOLS FOR TOILETS
Ik heb 2 scholen gezocht die ieder 500 euro hebben gekregen om een toilet te bouwen. Gamani heeft samen met een leraar Saman deze scholen  geselecteerd. Daardoor weten wij dat hier werkelijk dringend behoefte aan is.
Beide scholen waren erg blij en dankbaar. Ik kreeg een bos mooie bloemen en zij hebben een openingsstuk voor mij opgevoerd.
Kosten 500 euro per school

5=NITHALWA EN HUNUGALLEWA SCHOOL
Met Ramani heb ik de twee scholen bezocht waar wij op de” speelplaats”een klein speeltuintje hebben laten plaatsen.  Deze scholen staan in de Jungle dus voor de kinderen in de omgeving zijn dit de enige speeltuinen. De kinderen waren erg gelukkig met deze gift.
Kosten 450 euro per school

6=
Met Ramani heb ik ook nog een basisschool bezocht waar de leerkrachten proberen om de kinderen in de jungle Engels te onderwijzen. Een beetje Engels is nog altijd een weg uit de armoede. De regering
zei: oke, we geven jullie een bengels leerkracht en we betalen de salarissen maar meer ook niet. De kinderen krijgen een gratis opleiding- het geen heel special is omdat normaal gesproken Engelse scholen privé zijn. Ramani heeft voor ieder kind de schoolmaterialen betaald, deze krijgen zij nooit van school en moeten ouders altijd zelf betalen, wat vaak in de arme gebieden niet gaat. Dit jaar willen wij deze school een speeltuintje geven.
Kosten spullen 175 euro

7=WETTEMA SCHOOL
Ik heb ook nog wettema school bezocht om te zien of het goed ging met de gesponsorde kinderen en tevens foto’s te maken van de kinderen die nog gesponsord moeten worden. Dit is een taak voor Ramani om deze kinderen te bezoeken.
Wij hebben in de weken dat ik daar was vele verzoeken gekregen van scholen en weeshuizen.

Zij allen vragen om speeltoestellen, toiletten, speelgoed, computers en educatief materialen.

Als u denkt dat u ons kunt sponsoren of incidenteel iets kunt doneren zou U ons enorm helpen in onze strijd om de kinderen in Sri Lanka een beetje plezier, en geluk te geven in hun jeugd en tevens iets te doen voor hun ontwikkeling zodat ze later hopelijk een baan kunnen vinden in de maatschappij.